Tilburgs succes triggerde andere schildersvakopleidingen

Schilder^sCOOL trok nieuwe leerlingen

In 2006 kampten de Nederlandse schildersopleidingen met een gebrek aan instroom van leerlingen. Er kozen maar weinig jonge schoolverlaters voor het vak van schilder of onderhoudsmedewerker. Kneh Creatief werd door de vestigingen in Tilburg en Breda gevraagd een strategische aanpak te ontwikkelen die de jeugd weer richting verfbus en kwast moest leiden. De keuze voor de naam- en vormgeving van het nieuwe logo, werd in nauw overleg met de leerlingen gemaakt. Het communicatiebeleid kende vervolgens twee sporen: de wervingscampagne richting leerlingen en de communicatie met de bedrijven. In beide gevallen werden alle begane paden verlaten. Bedrijven kregen een vooruitblik, een verfblik gevuld met gadgets en andere ludieke uitingen. Nu (2019) vind je de ludieke blikken nog altijd bij veel schildersbedrijven terug. Het was een voorbeeld van de wijze waarop Kneh de communicatie vormgaf. Schilderen moest weer een ‘fun factor’ krijgen.

De wervingscampagne richting leerlingen speelde in op belevingswereld van die school verlatende jongeren. Geen folders vol wervende beschrijvingen van lesmethodes en kleurtechnieken maar herkenbare beeld- en woordvondsten die een glimlach oproepen. Beelden en teksten die een goed gevoel geven, en zelfs het idee dat je erbij wilt horen. De aanpak werkte in Tilburg en Breda waardoor de andere schildersvakopleidingen in Nederland al snel aanklopten om de strategische communicatie over te nemen. Vanaf 2008 ging Schilder^sCOOL landelijk, het concept heeft 10 jaar bestaan.

Kneh - Schilder^sCOOL maakte het vak wat ondeugender