Merkenbeleid voor het ziekenhuis

Gericht op versterking van de overkoepelende identiteit

De coronacrisis heeft ziekenhuizen veel exposure gegeven. Ook het ETZ kwam veelvuldig in beeld. In Tilburg werd de eerste coronapatiënt opgenomen en kwam de eerste golf als een tsunami over de regio. Het logo dat Kneh Creatief voor de ziekenhuisgroep mocht maken was bijna dagelijks te zien in de media. Dat is op zichzelf geen verdienste, maar men raakte steeds meer vertrouwd met de eigenwijze onderkast letters en de vier gekleurde blokjes. Voor het publiek, voor medewerkers en patiënten werd het een herkenningspunt van goede zorg, van hardwerkende mensen en van professionaliteit.

Hoewel Kneh Creatief ook strakke huisstijlregels heeft opgesteld die het gebruik van het logo regelen op alle uitingen en in alle toepassingsvormen, was er nog geen beleid gevormd dat de vormgeving van submerken of sublogo’s voor gelieerde ondernemingen regelt. Dergelijk beleid is doorgaans nodig voor grote commerciële organisaties die meerdere productgroepen of diensten onder hun vleugels hebben. Voor een zorginstelling als het ETZ was het ook nodig. Enerzijds om de krachtige uitstraling van het overkoepelende merk te bewaken, anderzijds om gelieerde maatschappen en afdelingen op een verantwoorde wijze een eigen (afgeleide) identiteit te geven. Uiteraard in nauwe samenwerking met de afdeling marketingcommunicatie werden drie mogelijkheden ontwikkeld:

1 Monolitisch model, als ondergeschikte toevoeging aan het logo (voorkeur)
2 Paraplu model, binnen de huisstijl-regels (kleur, typografie, lay-out etc) met enkel een eigen afwijkende vorm van het beeldmerk
3 Onafhankelijk model, volledig eigen logo afwijkend van ETZ-regels waarbij het ETZ-logo in de marge wordt toegevoegd

Het paraplu model biedt de vormgever in kwestie de grootste creatieve uitdaging. Hieronder vind je er een geslaagd voorbeeld van.

MSB logo