Cases 2019-01-14T12:36:22+00:00

EEN VERZAMELING CREATIEVE OPLOSSINGEN
UIT DE AFGELOPEN JAREN

Hoe een eenvoudig vlogidee groot werd

De personele problemen in de bouwsector zijn gigantisch. De bouw loopt over van het werk maar er is veel te weinig personeel om aan de vraag te voldoen. De bouwopleidingen kampen met hetzelfde probleem, de jeugd kiest niet zomaar meer voor de bouw. Bouworganisaties verzinnen van alles om leerlingen en personeel te werven. Weinig ideeën slaan aan. De bouw kampt nog met een negatief imago en de crisis heeft ook niet bepaald veel vertrouwen geschonken. De verzamelde bouwopleidingen in Zuid-Nederland vroegen Kneh Creatief om een creatieve aanpak.

Onderzoek wees uit dat de jongeren die zij wilden bereiken vooral YouTube, Instagram en SnapChat gebruiken. Na bestudering van de lopende campagnes die het zelfde doel nastreefden, besloot Kneh een campagne op te zetten via YouTube waarin jongeren werden opgeroepen andere jongeren op een positieve manier kennis te laten maken het wonder van het creëren. Onder de naam Vlog Over De Bouw werden de jongelingen gevraagd te vloggen over de bouw. De beste vlog werd beloond met een mooi bedrag en de opdracht voor meer vlogs. Toen de bekende vlogger John Quote (Prankster) zich als influencer opwierp, ging het bereik sky high. Precies die groep schoolverlaters die moeten kiezen voor een vakopleiding waardeerde de vlogs erg. Het succes werd opgepikt door Bouwend Nederland en inmiddels is Vlog Over De Bouw een landelijke campagne geworden. We wachten de resultaten in spanning af. Zie hier de campagne van Kneh.

Sleutelwoorden: creatieve vormgeving bouw, wervingscampagne, social media campagne, campagnestrategie, creatieve communicatie

Vlogger / influencer John Quote bouwt een Fortnite kast

Altijd een servicemonteur bij de hand

Paans Installatiebedrijven installeert en onderhoudt installaties bij particulieren en bedrijven, voornamelijk in Midden-Nederland. Service is een van de belangrijkste pijlers onder het bedrijf. Cliënten moeten kunnen rekenen op een monteur die zo snel mogelijk het water weer laat stromen of het binnenklimaat weer op temperatuur brengt. Een goed opererend ERP is daarbij essentieel. Gelukkig is dat het geval bij Paans maar de aanvragen in goede banen leiden was nog een uitdaging. Ook voor Kneh Creatief. Kneh bedacht Paans247.nl, een handige website geoptimaliseerd voor mobiel, die de gebruiker heel praktisch en eenvoudig leidt naar een serviceaanvraag. Bijkomend voordeel is dat de website 24 / 7 beschikbaar is waarmee ook het serviceniveau wordt verhoogd. Kneh nam ook de ontwikkeling van het speciale servicebeeldmerk op zich alsook de ontwikkeling van alle bijbehorende communicatie.

Paans247, slim bedacht

Paans247, slim bedacht

Niches gebaseerd op specialisatie en zoekgedrag

Het online CoolBlue model met gespecialiseerde websites per productgroep (stofzuigerspecialist.nl, vaatwasserexpert.nl etc) wordt vaak gekopieerd. Het stond aan de basis van het succes van het elektronicabedrijf. Kneh Creatief nam het als inspiratiebron voor een lease-organisatie die zich richt op de medische markt: MediLease. In deze wereld waarin de innovaties over elkaar heen buitelen, kan men met lease namelijk up-to-date blijven zonder dat men gigantische investeringen hoeft te doen. Maar een reputatie bouw je niet zomaar op. Klanten vinden en overtuigen van de meerwaarde, is ook geen eenvoudig klusje.
Belangrijke ingrediënten van succesvolle online marketing zijn SEO, data management, monitoring, tracking en analyses. Maar bovenal is het ook een kwestie van geduld, van begrijpen wat er gebeurt online, van snappen hoe mensen reageren en… daarvan leren. Het is essentieel om die kennis vervolgens te gebruiken en de marketingactiviteiten daarop aan te passen. Slim inspelen op vraag en actuele ontwikkelingen, levert aandacht op. Aandacht leidt tot interesse en uiteindelijk tot leads.

Kneh Creatief begon met het creëren van een beeldmerk concept dat multifunctioneel ingezet kan worden. De vormgeving van de verschillende niche websites houdt de los van elkaar opererende websites, als familie bij elkaar. Voorts werd de main website gebouwd waarin er een slimme Doe-Het-Zelflease optie werd ingebouwd. Daarna werden de eerste niche websites gebouwd. Inmiddels is er een aanvang gemaakt met de actieve online marketing, een continue proces van meten, weten en verbeteren. Meer zien? Kijk hier.

Meerdere niche websites

Zoeken naar gemeenschappelijke waarden

Zowel het Elisabeth – als het TweeSteden ziekenhuis hebben in de regio Midden-Brabant een goede reputatie opgebouwd. Door de behoefte aan efficiencyverbetering besloten de twee organisaties te fuseren. Kneh Creatief mocht zich over het nieuwe gezicht buigen, het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl. Het was een prestatie van formaat. De uitdaging schuilde vooral in het op één lijn brengen van de twee organisaties. Het was een hele kunst om nieuwe gemeenschappelijke waarden te zoeken en daar vanuit het creatieve proces te starten. De partijen werd gevraagd resultaten uit het verleden te respecteren maar vooral ook nieuwe waarden te definiëren en te omarmen. Maar liefst 6.500 personeelsleden moesten gaan omdenken. Kneh nam de partijen mee op een creatieve ontdekkingstocht. Hij begon met grote presentaties van vormconcepten en visualisaties aan een groot publiek. Iedereen mocht zijn of haar zegje doen, voorkeuren en meningen werden gewogen. Via meerdere gerichte creatieve sessies in kleinere kring, ontwikkelde Kneh uiteindelijk een selectie van schetsontwerpen. De finale selectie werd uiteindelijk voorgelegd aan de Raad van Bestuur en zij hakten de knoop door. Ze waren unaniem. Ze hadden gekozen voor een ontwerp dat kon rekenen op een breed draagvlak binnen de nieuwe organisatie. Daarna volgde een evenzo uitdagend proces, het uitrollen van de huisstijl over een enorme hoeveelheid aan middelen en media. Kneh stelde huisstijlregels op en vervaardigde een gebruikshandboek. Alle afdelingen conformeerden zich daaraan en zie daar de nieuwe huisstijl zit het ETZ inmiddels als gegoten. Het logo kent 4 blokjes die staan voor de belangrijkste kernwaarden. Tezamen vormen ze een kruis. Benieuwd? Kijk hier maar eens.

Nieuwe huisstijl ETZ

Nieuwe huisstijl ETZ

Over de opmars van vouwboten

Iedereen kent vouwfietsen. Die zijn handig voor op reis, vooral in de trein zijn ze praktisch. Je hoeft niemand meer uit te leggen wat een vouwfiets is en wat je ermee kunt. Hoewel ze toch ook al ruim dertig jaar bestaan, is de bekendheid van vouwboten daarentegen een stuk minder groot. De boten zijn onverwoestbaar, handig om mee te nemen, handig op te slaan en uitbreidbaar met allerlei attributen. Kortom, Kneh wilde de uitdaging graag aangaan om de bekendheid van de PortaBote te verbeteren, een goed product verkoopt zichzelf immers, zo luidt een oude reclamewet. Samen met Marktvizier werden de doelgroepen gedefinieerd: sportvissers, vakantiegangers en stedelingen die aan de gracht wonen. De Facebook campagne benadrukte het gebruiksgemak en werd voorzien van uitgekiende call to action. Die leidde naar een slim opgezette actie website. De targetting leidde tot een groot aantal leads. De bekendheid en de verkoop stegen aanzienlijk. Inmiddels werkt de opdrachtgever aan een eigen merk vouwboten waar men het succes mee wil uitbouwen. Bekijk hier de plaatjes.

Portabote campagne scoort

Portabote campagne scoort

Schilder^sCOOL trok nieuwe leerlingen

In 2006 kampten de Nederlandse schildersopleidingen met een gebrek aan instroom van leerlingen. Er kozen maar weinig jonge schoolverlaters voor het vak van schilder of onderhoudsmedewerker. Kneh Creatief werd door de vestigingen in Tilburg en Breda gevraagd een strategische aanpak te ontwikkelen die de jeugd weer richting verfbus en kwast moest leiden. De keuze voor de naam- en vormgeving van het nieuwe logo, werd in nauw overleg met de leerlingen gemaakt. Het communicatiebeleid kende vervolgens twee sporen: de wervingscampagne richting leerlingen en de communicatie met de bedrijven. In beide gevallen werden alle begane paden verlaten. Bedrijven kregen een vooruitblik, een verfblik gevuld met gadgets en andere ludieke uitingen. Nu (2019) vind je de ludieke blikken nog altijd bij veel schildersbedrijven terug. Het was een voorbeeld van de wijze waarop Kneh de communicatie vormgaf. Schilderen moest weer een ‘fun factor’ krijgen.

De wervingscampagne richting leerlingen speelde in op belevingswereld van die school verlatende jongeren. Geen folders vol wervende beschrijvingen van lesmethodes en kleurtechnieken maar herkenbare beeld- en woordvondsten die een glimlach oproepen. Beelden en teksten die een goed gevoel geven, en zelfs het idee dat je erbij wilt horen. De aanpak werkte in Tilburg en Breda waardoor de andere schildersvakopleidingen in Nederland al snel aanklopten om de strategische communicatie over te nemen. Vanaf 2008 ging Schilder^sCOOL landelijk, het concept heeft 10 jaar bestaan.

Schilder^sCOOL maakte het vak wat ondeugender

Personeelscampagne als multimediale kennisquiz

Dat ASML een toonaangevend bedrijf is, behoeft geen uitleg. Dat was het ook al in de zero’s. Door de zoveelste groeispurt van de organisatie ontstond er behoefte aan maar liefst 1.500 nieuwe medewerkers op allerlei niveaus. Een gigantische personeelsklus. In het voorstel van Kneh werd er pas later ingezoomd op de inhoudelijke functies. In eerste instantie wilden we met de campagne de brede interesse wekken van potentiële kandidaten. Met een brede kennisquiz die via alle beschikbare media werd gepresenteerd, werd de aandacht en de interesse van de doelgroep geprikkeld. De vragen hielden rekening met het gevraagde kennisniveau van de beoogde werknemers. Het was een interactieve multimediale personeelscampagne die zeer enthousiast werd ontvangen door ASML. Externe omstandigheden hielden de verdere uitvoering hiervan echter tegen. Jammer maar het concept spreekt nog altijd.