Nieuw gezicht gefuseerde ziekenhuizen

Zoeken naar gemeenschappelijke waarden

Zowel het Elisabeth – als het TweeSteden ziekenhuis hebben in de regio Midden-Brabant een goede reputatie opgebouwd. Door de behoefte aan efficiencyverbetering besloten de twee organisaties te fuseren. Kneh Creatief mocht zich over het nieuwe gezicht buigen, het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl. Het was een prestatie van formaat. De uitdaging schuilde vooral in het op één lijn brengen van de twee organisaties. Het was een hele kunst om nieuwe gemeenschappelijke waarden te zoeken en daar vanuit het creatieve proces te starten. De partijen werd gevraagd resultaten uit het verleden te respecteren maar vooral ook nieuwe waarden te definiëren en te omarmen. Maar liefst 6.500 personeelsleden moesten gaan omdenken. Kneh nam de partijen mee op een creatieve ontdekkingstocht. Hij begon met grote presentaties van vormconcepten en visualisaties aan een groot publiek. Iedereen mocht zijn of haar zegje doen, voorkeuren en meningen werden gewogen. Via meerdere gerichte creatieve sessies in kleinere kring, ontwikkelde Kneh uiteindelijk een selectie van schetsontwerpen. De finale selectie werd uiteindelijk voorgelegd aan de Raad van Bestuur en zij hakten de knoop door. Ze waren unaniem. Ze hadden gekozen voor een ontwerp dat kon rekenen op een breed draagvlak binnen de nieuwe organisatie. Daarna volgde een evenzo uitdagend proces, het uitrollen van de huisstijl over een enorme hoeveelheid aan middelen en media. Kneh stelde huisstijlregels op en vervaardigde een gebruikshandboek. Alle afdelingen conformeerden zich daaraan en zie daar de nieuwe huisstijl zit het ETZ inmiddels als gegoten. Het logo kent 4 blokjes die staan voor de belangrijkste kernwaarden. Tezamen vormen ze een kruis. Benieuwd? Kijk hier maar eens.

Nieuwe huisstijl ETZ door Kneh Creatief