Werkwijze

Kneh gaat voor een duurzame relatie met zijn opdrachtgevers. We zijn geen ‘hit and run’ bureau. Als de intenties juist zijn, als er een klik is, investeren we altijd extra in onze opdrachtgevers. Daarmee willen we niet alleen succesvol zijn met onze creatieve output, we willen ook het vertrouwen winnen. We willen toekomst bouwen. Daar is iedereen het meest bij gebaat. Samenwerken met Kneh kan op projectbasis en op inhuurbasis.

Projectbasis
Tijdens een gesprek bespreken we je vraag en je behoefte. We gaan uitvoerig in op wensen, op (on)mogelijkheden, op de markt, op de concurrentie en nog veel meer. Afhankelijk van de vraagstelling overlegt Kneh je dan een plan van aanpak en een begroting. Zodra die is gefinetuned en akkoord bevonden, gaan we aan de slag. Tijdens het creatieve proces lassen we altijd afstemming- en beoordelingsmomenten in. Je wordt bij elke keuze betrokken zodat de campagne, de huisstijl, de website of wat het creatieve resultaat ook mag zijn, ook voelt als jouw kindje. Kneh voert grote cross media projecten uit maar richt zich net zo makkelijk op kleinschalige projecten of vragen.

Inhuurbasis
In die gevallen dat de invulling van een project moeilijk vooraf is te bepalen of wanneer je Kneh (Henk Schuurmans) als creatief wil inhuren, dan kan dat op basis van uurtarief en nacalculatie. Je kunt Kneh inhuren als freelance ontwerper, als art director of als conceptontwikkelaar bijvoorbeeld. Kneh organiseert ook creatieve sessies op maat. Indien relevant worden daar ook experts bij betrokken. In alle gevallen zijn de Algemene voorwaarden van ADG Atlantis Advertising Design Graphics van toepassing.