Vlog over de bouw gaat landelijk

Hoe een eenvoudig vlogidee groot werd

De personele problemen in de bouwsector zijn gigantisch. De bouw loopt over van het werk maar er is veel te weinig personeel om aan de vraag te voldoen. De bouwopleidingen kampen met hetzelfde probleem, de jeugd kiest niet zomaar meer voor de bouw. Bouworganisaties verzinnen van alles om leerlingen en personeel te werven. Weinig ideeën slaan aan. De bouw kampt nog met een negatief imago en de crisis heeft ook niet bepaald veel vertrouwen geschonken. De verzamelde bouwopleidingen in Zuid-Nederland vroegen Kneh Creatief om een creatieve aanpak.

Onderzoek wees uit dat de jongeren die zij wilden bereiken vooral YouTube, Instagram en SnapChat gebruiken. Na bestudering van de lopende campagnes die het zelfde doel nastreefden, besloot Kneh een campagne op te zetten via YouTube waarin jongeren werden opgeroepen andere jongeren op een positieve manier kennis te laten maken het wonder van het creëren. Onder de naam Vlog Over De Bouw werden de jongelingen gevraagd te vloggen over de bouw. De beste vlog werd beloond met een mooi bedrag en de opdracht voor meer vlogs. Toen de bekende vlogger John Quote (Prankster) zich als influencer opwierp, ging het bereik sky high. Precies die groep schoolverlaters die moeten kiezen voor een vakopleiding waardeerde de vlogs erg. Het succes werd opgepikt door Bouwend Nederland en inmiddels is Vlog Over De Bouw een landelijke campagne geworden. We wachten de resultaten in spanning af. Zie hier de campagne van Kneh.

Sleutelwoorden: creatieve vormgeving bouw, wervingscampagne, social media campagne, campagnestrategie, creatieve communicatie

Succes Vlog Over De Bouw door Kneh Creatief
TERUG NAAR CASES