Pictogram ontwerpen door Kneh

Ra ra, wat betekent deze picto?

Kneh Creatief heeft veel logo’s achter zijn naam staan. Daarbij was en is het elke keer opnieuw de kunst om de eigenheid van het bedrijf of het product te vangen in een herkenbare vorm. Het zoeken naar basale herkenbare vormen, het zoeken naar beeld dat kernachtig een functie verbeeldt, is een creatief proces dat Kneh ook vaak doorloopt bij het ontwikkelen van een pictogram. Zonder dat we het ons bewust zijn, gebruiken we steeds meer pictogrammen. De digitale media staan er vol mee. We weten allemaal wat deze picto’s betekenen zonder dat we er tekst en uitleg bij hoeven te geven. Ze vergemakkelijken de communicatie. Toch zijn pictogrammen geen moderne uitvinding. Veel oude geschriften zijn gebaseerd op beeldtekens, het Sumerisch bijvoorbeeld.

In de dagelijkse praktijk van Kneh, komt de vraag naar pictogrammen geregeld voor. Voor een ziekenhuis als het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis (ETZ) is het gebruik van pictogrammen een uitgekiend middel om taalbarrières te doorbreken en miscommunicatie te voorkomen. Op een dergelijke publieke plek komen immers meerdere culturen en talen samen. Men moet er samenwerken en er alles aan doen om misverstanden te voorkomen. Ter instructie van de medische staf zijn er meerdere pictogrammen ontwikkeld die medici wijzen op preventieve maatregelen die genomen moeten worden tijdens het werk. Er zijn er die wijzen op de juiste ontsmettingsprocedure, op reiniging, op veiligheid en op nog veel meer (medische) aspecten. Dit getoonde pictogram kreeg veel bijval. Het geeft de essentie van de beoogde preventieve maatregelen helder weer volgens de betreffende medici. Medici zullen er dus kaas van kunnen maken. Waar denk jij dat dit pictogram op duidt? Ra ra, wat betekent deze picto? Het zou erg leuk zijn als je jouw suggestie naar info@kneh.nl stuurt.