Kneh's schijf van vijf

Kneh’s schijf van vijf

Aan gezonde voeding werd er vroeger minder aandacht besteed dan nu. Vroeger wees de leraar je op de schijf van vijf. Dat was lekker overzichtelijk en op die schijf was die typisch Hollandse kost terug te vinden. Ik ga nu niet een betoog houden over verstandig eten maar ik wil graag het begrip ‘schijf van vijf ‘ toepassen op de briefing voor een communicatie- / vormgevingsproces, het werk van Kneh Creatief. Gewoon, omdat het kan en ook omdat het zo lekker overzichtelijk is.
De juiste briefing leidt immers tot gelijkgestemde verwachtingen en keuzes die het creatieve proces de goede richting op sturen. In de praktijk wordt er een behoefte aan communicatie of vormgeving geconstateerd maar wordt er lang niet altijd genoeg aandacht besteed aan de reden van die behoefte, aan de achtergronden, aan beïnvloedende factoren of aan de haalbaarheid ervan.
Vandaar Kneh’s schijf van vijf. Aan goed werk gaat een goede briefing vooraf. Of het nou een logo betreft of een complete multimediale campagne. De 5 hoofdpunten kunnen uiteraard veel verder uitgewerkt en aangevuld worden. Kneh’s schijf wil niet uitputtend zijn.

1 Doelstelling
Wat wil je bereiken en waarom?

2 Doelgroep
Wie wil je bereiken en waarom? Waar bevinden die mensen zich en via welke media informeren zij zich. Weet je iets over hun gedrag, hun voorkeuren en vooroordelen?

3 Meerwaarde en belofte
Waarom zou iemand jouw product willen en wat is je belofte? Ken je je concurrenten en hun keuzes? Hoe ontwikkelt de markt zich?

4 Opdracht
Wat wil je precies van Kneh? Wat zijn je voorkeuren, wensen en eisen?

5 Budget en planning
Welke budget is er beschikbaar of wil je dat Kneh een offerte maakt? Wat is de planning?