Duurzaam Herkend

Duurzaam ondernemen is vooruitzien. Het betekent dat bedrijven op het gebied van bijvoorbeeld energie, personeel, communicatie en logistiek beleidskeuzes maken die een positief effect hebben op het bedrijf in een zo breed mogelijke zin en voor een zo lang mogelijke termijn. Veel bedrijven en andere organisaties zijn erg ontvankelijk voor die transitie, ze willen graag verduurzamen maar weten vaak niet waar te beginnen. Ze weten vaak ook niet op welke gebieden die verduurzaming binnen hun organisatie van toepassing is.
De Brabantse Milieufederatie ontwikkelde een methode om die duurzaamheidstransitie in kaart te brengen. Met de scan Duurzaam Herkend brengen zij een nieuwe, verfrissende scan op de markt zonder poespas, gericht op de dialoog (geen kille vragenlijst). Dat is duurzaamheid in essentie, praktisch en doelgericht. Duurzaam Herkend combineert het beste uit meerdere duurzaamheidsscans, zoals de MVO prestatieladder, de CO2 prestatieladder en het PPP-scan van onderzoeksbureau Telos. Het is geen certificering. Duurzaam ondernemen vraagt immers eigen verantwoordelijkheid, gericht op de lange termijn. Succesvolle deelnemers durven zichzelf een spiegel voor te houden. Ze zijn eerlijk en transparant. Met die ingrediënten kunnen zij hun eigen duurzame identiteit ontwikkelen en zo Duurzaam Herkend worden.
Aan Henk Schuurmans van Kneh Creatief werd gevraagd een naam voor de duurzaamheidsscan te bedenken, alsmede een logo te ontwerpen waar met speciale steraanduidingen de gradatie van de herkenning in beeld kan worden gebracht. Uit de gedane schetsvoorstellen hiervoor, werd de versie met de gekleurde vingerafdruk unaniem gekozen. Naast de naam- en vormgeving, boog Kneh zich ook over de look en feel van de website en de campagne uitingen.

Opdrachtgever: Brabantse Milieufederatie