Het ontwikkelen van een merk dat de basis is voor de identiteit van een product of dienst geladen met cognitieve en affectieve waarden. En dat, in de ogen van Kneh, eigenheid of onderscheidend vermogen moet uitstralen.