Een campagne is een reclametechniek waarbij een of meerdere media worden ingezet om een doel te bereiken. Het doel kan vele vormen hebben en de campagne-uitingen eveneens. Een campagne bevat meestal een herkenbaar thema en andere vaste elementen die conceptuele, visuele en tekstuele herkenning opleveren.